w

Uroczystość Chrystusa Króla – Światowe Dni Młodzieży w wymiarze diecezjalnym

Ważnym wymiarem Kościoła jest szczebel diecezjalny. W tym sensie konieczne było podkreślenie pracy każdego Kościoła lokalnego, a zwłaszcza jego roli jako misjonarza, który ewangelizuje i przekazuje wiarę. Dlatego też w każdej diecezji jest szczególny moment poświęcony odnowieniu zaangażowania w świadomość misyjną, odkrywaniu swojej tożsamości jako wspólnoty odpowiadającej na wezwanie Chrystusa, który zaprasza nas do pójścia za Nim w pełni. Trzeci Konwent Generalny zaproponował również „jako doroczny obrzęd w czwartek po Zesłaniu Ducha Świętego” „specjalny dzień liturgiczny, w którym zarówno duchowni jak i świeccy byliby wezwani do odnowienia swojego osobistego zaangażowania i instytucjonalnej odpowiedzialności jako członkowie Kościoła partykularnego”. Dzień ten został ustanowiony na środę, 19 czerwca 2021 roku – Uroczystość Chrystusa Króla.

 

Znaczenie Uroczystości Chrystusa Króla

Uroczystość ta ma wielkie znaczenie dla diecezji, ponieważ zaprasza nas do refleksji nad drogą wiary każdej wspólnoty, do zastanowienia się nad tym, gdzie i jak przebiega droga diecezjalna i dokąd zmierza. W ten sposób zaprasza nas do wzrastania w wierze oraz w świadomości eklezjalnej i misyjnej. Ma ono również wielkie znaczenie dla Kościoła powszechnego i w szczególny sposób dla każdego Kościoła lokalnego. Dla Kościoła powszechnego uroczystość Chrystusa Króla jest punktem kulminacyjnym roku liturgicznego, ponieważ kończy całą pielgrzymkę wiary. Dla każdego Kościoła lokalnego uroczystość Chrystusa Króla ma szczególne znaczenie, ponieważ ucieleśnia i celebruje misję Kościoła, która urzeczywistnia się w każdej wspólnocie lokalnej.

 

Liturgia Uroczystości Chrystusa Króla

Celebracja eucharystyczna na zakończenie podróży wiary jest najwłaściwszym sposobem zakończenia Konwentu Generalnego. Liturgia Słowa będzie nawiązywała do tematu Konwentu, natomiast celebracja eucharystyczna będzie w szczególności poświęcona uroczystości Chrystusa Króla. Na zakończenie celebracji zostanie wygłoszona homilia, która będzie podsumowaniem drogi wiary i będzie skierowana do końcowego przesłania Konwentu: „Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam dodane” (Mt 6, 33).

 

Dzień Zaangażowania i Rozeznawania

W wymiarze diecezjalnym można również zaproponować Dzień Zaangażowania i Rozeznania jako sposób na refleksję nad tożsamością każdej diecezji i podjęcie decyzji dotyczących jej przyszłości. Biskupi diecezjalni są zaproszeni do świętowania tego dnia w katedrze lub w miejscu znaczącym dla życia diecezji. Celebracja może składać się z Liturgii Słowa związanej z tematem Konwentu, po której nastąpi czas refleksji i modlitwy rozeznania. Tematy refleksji i rozeznania mogą być związane z doświadczeniami i wyzwaniami każdej diecezji i mogą być zaproponowane przez biskupów diecezjalnych.

 

Program Dnia Zaangażowania i Rozeznawania

Ważną częścią tego dnia będzie czas rozmowy i dialogu między biskupem diecezjalnym a członkami jego diecezji. Biskup może zdecydować się na poświęcenie tego dnia konkretnemu tematowi, np. misji Kościoła, roli świeckich, nauczaniu Kościoła na temat małżeństwa i rodziny, czy relacji Kościoła z innymi grupami religijnymi w świecie. Biskup i jego współpracownicy mogą również przeznaczyć ten dzień na dyskusje na bardziej szczegółowe tematy, takie jak finanse diecezji, duszpasterstwo imigrantów i uchodźców, formacja kapłanów i zakonników, relacje diecezji z innymi diecezjami i wspólnotami religijnymi lub relacje diecezji z innymi organizacjami świeckimi na świecie.

 

Zakończenie

Wymiar diecezjalny jest istotną częścią Kościoła. Należy podkreślić pracę każdego Kościoła lokalnego, a zwłaszcza jego rolę jako misjonarza, który ewangelizuje i przekazuje wiarę. Dlatego w każdej diecezji jest szczególny moment poświęcony odnowieniu jej zaangażowania w świadomość misyjną, w odkrywanie swojej tożsamości jako wspólnoty odpowiadającej na wezwanie Chrystusa, który zaprasza nas do pójścia za Nim w pełni. Trzeci Konwent Generalny zaproponował również „jako doroczne obchody czwartku po Zesłaniu Ducha Świętego” „specjalny dzień liturgiczny, w którym zarówno duchowni jak i świeccy byliby wezwani do odnowienia swojego osobistego zaangażowania i instytucjonalnej odpowiedzialności jako członkowie Kościoła partykularnego”. Dzień ten został wyznaczony na środę 19 czerwca 2021 r., w uroczystość Chrystusa Króla.

Co myślisz?

Napisane przez admin

Dodaj komentarz

GIPHY App Key not set. Please check settings

Synod 2018