w

Synod 2018

Synod Biskupów poświęcony młodzieży, wierze i rozeznawaniu powołania jest największym wydarzeniem decyzyjnym Kościoła w ostatnim czasie. Zgromadzenie to zostało opisane jako „moment, który zdarza się raz na pokolenie” dla Kościoła, a jego dyskusje mają wpływ na przyszłość katolicyzmu. W tym wpisie przyjrzymy się, czym jest, czym nie jest Synod i dlaczego ma on znaczenie dla nas, katolików.

 

Co to jest Synod Biskupów?

Synod Biskupów to spotkanie wszystkich biskupów Kościoła katolickiego. Odbywa się rzadko, co najmniej raz na dwa lata. Synod to rada, czyli zgromadzenie ludzi w określonym celu. Synod jest podobny do rady ekumenicznej, ale zbierają się na nim biskupi Kościoła, a nie przywódcy szerszego Kościoła chrześcijańskiego. Istnieją dwa rodzaje rad ekumenicznych: dyscyplinarne, na których podejmuje się decyzje, oraz doktrynalne, na których podejmuje się decyzje w sprawach wiary i nauczania Kościoła.

 

Dlaczego Synod Biskupów jest ważny?

Synod Biskupów jest kluczowym aspektem zarządzania Kościołem katolickim. Wraz z papieżem, który mu przewodniczy, jest on najwyższym organem decyzyjnym w Kościele. W adhortacji apostolskiej Gaudete et Exsultate papież Franciszek napisał, że Synod „umożliwia Stolicy Apostolskiej utrzymywanie kontaktu z życiem różnych Kościołów partykularnych, a to jest ważne na każdym etapie życia Kościoła, ale szczególnie w okresie takim jak obecny, kiedy w świecie zachodzi tak wiele zmian i wyzwań”.

 

Co będzie omawiane na Synodzie?

Oczekuje się, że Synod będzie dyskutował o wyzwaniach, przed którymi stoi dziś katolicka młodzież, w tym o skutkach sekularyzmu, migracji i technologii. Jest to ważne, ponieważ młodzi ludzie są przyszłością Kościoła i ważne jest, aby zrozumieć, czego doświadczają i jak sobie z tym radzą. Synod omówi również kwestię rozeznawania powołania, czyli powołania do służby w Kościele, która może obejmować bycie księdzem, siostrą zakonną, świeckim duszpasterzem lub nauczycielem wychowania religijnego. Synod będzie także dyskutował o roli świeckich w Kościele. Przed Synodem Watykan opublikował ankietę, aby poznać doświadczenia katolików z całego świata oraz wyzwania, z jakimi borykają się w życiu codziennym. Kwestionariusz wykazał, że wielu młodych katolików cierpi z powodu niepokoju i czuje się wyobcowanych z Kościoła.

 

Kto może wziąć udział w Synodzie?

Istnieją trzy rodzaje uczestników Synodu: członkowie Sekretariatu Generalnego, eksperci i audytorzy. Członkowie Sekretariatu Generalnego są mianowani przez papieża, natomiast dwa pozostałe rodzaje są wybierane przez biskupów całego świata. Audytorzy są przedstawicielami Ludu Bożego: katolików świeckich, zakonów i innych ruchów kościelnych. Audytorzy nie mają prawa głosu. Chociaż nie mają formalnego udziału w procesie decyzyjnym, odgrywają ważną rolę, przekazując biskupom głos wiernych.

 

Kto będzie decydował o tym, co się stanie po Synodzie?

Biskupi uczestniczący w Synodzie decydują o porządku obrad i o tym, które kwestie są najważniejsze. Papież nie bierze udziału w podejmowaniu decyzji. Papież ma jednak prawo odrzucić każdą podjętą decyzję. Oznacza to, że dokument końcowy Synodu może ulec zmianie. Papież może zdecydować się na opublikowanie dokumentu końcowego Synodu w obecnej formie lub może go zredagować tak, aby odzwierciedlał jego własne przemyślenia na temat omawianych kwestii.

 

Zakończenie

Synod odbędzie się w ciągu dwóch tygodni (1-28 października). Biskupi spotkają się najpierw w małych grupach, zwanych „circuli minores”, aby przedyskutować omawiane zagadnienia. Będzie ich 16, a każdej grupie został przydzielony jeden temat, m.in. kryzys powołań, wiara i rozeznawanie młodych oraz relacje między wiarą a kulturą. Po tych spotkaniach biskupi zbiorą się na sesjach plenarnych, aby omówić te tematy. Następnie biskupi wybiorą małą grupę przedstawicieli z różnych części świata, którzy przeniosą proces decyzyjny na kolejny poziom i opracują dokument końcowy. Dokument ten zostanie przedyskutowany na Zgromadzeniu Ogólnym Synodu, gdzie wszyscy biskupi będą mieli możliwość głosowania i podjęcia decyzji w sprawie dokumentu końcowego. Zgromadzenie Ogólne odbędzie się po zakończeniu Synodu.

Co myślisz?

Napisane przez admin

Dodaj komentarz

GIPHY App Key not set. Please check settings

Uroczystość Chrystusa Króla – Światowe Dni Młodzieży w wymiarze diecezjalnym