Krótko o programie…

Do kogo projekt jest skierowany?

Formy nowego programu są dostosowane tak, by były komunikatywne dla ‘młodych dorosłych’. W pierwszych zeszytach, w których omawiamy Dary Ducha Świętego ma być to program katechizujący, zakładający istnienie pewnych podstaw życia religijnego i duchowego u jego odbiorców, którzy pragną pogłębić swoją wiedzę religijną, a przede wszystkim osobistą relację z Chrystusem. Uwzględniając rzeczywistość polskiego duszpasterstwa, postanowiliśmy zawrzeć w opracowywanym programie również materiały o charakterze ewangelizacyjnym, które mogłyby być istotną pomocą w pracy z nieco młodszą młodzieżą, a zwłaszcza z kandydatami do bierzmowania i grupami młodzieży świeżo po bierzmowaniu. Kolejne zeszyty są skierowane do wszystkich młodych i zakładają, że młodzi obecni w Kościele staną się tymi, którzy przyprowadzą do wspólnoty Kościoła swoich rówieśników.

Czas trwania programu

Materiały obejmują czas od grudnia 2017, aż do czerwca 2019. Ze względu na charakter pracy duszpasterskiej w Polsce, treści kierowane do liderów grup młodzieżowych ukazują się w cyklach roku szkolnego, czyli z wyłączeniem lipca i sierpnia. Materiały do pracy indywidualnej, oraz dodatkowe materiały do wykorzystania w czasie rekolekcji, czy pielgrzymek wakacyjnych, zostaną przygotowane także na czas letniego wypoczynku.

Formy programu

Program zakłada istnienie różnych przestrzeni, które mają pomagać w jego realizowaniu. Nie trzeba realizować wszystkich jego części w całości – ważne, by każdy, a więc i młody, i lider grupy, i duszpasterz, mógł znaleźć w nim coś odpowiedniego dla siebie.

1. Materiały opracowane dla liderów i duszpasterzy grup młodzieżowych wydawane w postaci zeszytów, ukazujących się co 3-4 miesiące.
2. Wzrastanie – gazeta skierowana do młodych. Artykuły skorelowane z tematami zeszytów dla liderów.
3. ‘zdrapki’ – dołączane do Wzrastania proponują na każdy miesiąc podjęcie 4. wyzwań
4. Duchowy dziennik – zeszyty będące szczególną formą kalendarza, przeznaczone do pracy indywidualnej, ukazujące się co miesiąc (rozprowadzane w pakietach na 3 miesiące). Chcemy, by stawały się one odpowiedzią każdego młodego na apel Papieża: „Pod koniec każdego dnia możemy zatrzymać się na kilka minut, aby sobie przypomnieć chwile dobre, wyzwania, to, co się udało i to, co się nie udało. W ten sposób przed Bogiem i samymi sobą możemy wyrazić uczucia wdzięczności, skruchy i zawierzenia, a jeśli zechcecie, to także zapisując to w zeszycie, prowadząc swego rodzaju duchowy dziennik. Oznacza to modlitwę w życiu, poprzez swe życie i dotyczącą życia. Z pewnością przyczyni się to do lepszego postrzegania wielkich rzeczy, jakie Pan czyni dla każdego z was.” (Orędzie na XXXII Światowy Dzień Młodzieży).
5. Materiały dostępne na portalu Synod2018.pl oraz w mediach społecznościowych  Uzupełnienie, ale nie powielanie tematów omawianych w całości programu; Przede wszystkim multimedialne uzupełnienie treści omawianych w pozostałych formach.
6. Aplikacja ŚDM News – aplikacja dostępna na urządzenia z systemem Android oraz iOS jest wsparciem dla wszystkich aktywności proponowanych w pozostałych materiałach; Służy m.in. wysyłaniu przypomnień o zadaniach, tekstach rozważań itp.

Materiały obejmują czas od grudnia 2017, aż do czerwca 2019. Ze względu na charakter pracy duszpasterskiej w Polsce, treści kierowane do liderów grup młodzieżowych ukazują się w cyklach roku szkolnego, czyli z wyłączeniem lipca i sierpnia. Materiały do pracy indywidualnej, oraz dodatkowe materiały do wykorzystania w czasie rekolekcji, czy pielgrzymek wakacyjnych, zostaną przygotowane także na czas letniego wypoczynku.

 Tematy poszczególnych miesięcy w programie „Oto ja”:

Program zakłada istnienie różnych przestrzeni, które mają pomagać w jego realizowaniu. Nie trzeba realizować wszystkich jego części w całości – ważne, by każdy, a więc i młody, i lider grupy, i duszpasterz, mógł znaleźć w nim coś odpowiedniego dla siebie.

Pierwsze 7 miesięcy to zgłębianie darów Ducha Świętego i przedstawienie ich w tajemnicach życia Maryi. Doprowadzają nas one do kolejnych 3 miesięcy, w których postawione są trzy ważne w kontekście młodego człowieka, synodalne pytania: Kim jestem? Z kim jestem? Dokąd idę? Kolejne 2 miesiące to czas ściśle związany z hasłem ŚDM 2019 w Panamie. Pozostałe 5 miesięcy, ubogaceni doświadczeniami Synodu i ŚDM w Panamie, będziemy rozważać jak Duch Święty kieruje swoim Kościołem i czyni nas swoimi apostołami.

Zeszyt 1

XII 2017– Zwiastowanie – Dar Bojaźni Bożej – Oto Ja, nie bój się!
I 2018 – Nawiedzenie św. Elżbiety – Dar Rady – Oto ja, poślij mnie!
II 2018
 – Narodzenie Pana Jezusa – Dar Pobożności – Oto ja, mów do mnie!

Zeszyt 2

III 2018 – Ofiarowanie Pana Jezusa w Świątyni – Dar Mądrości – Oto ja, prowadź mnie!
IV 2018
 – Odnalezienie Pana Jezusa w Świątyni – Dar Rozumu – Oto Ja, jestem z tobą!
V 2018
 – Cud w Kanie Galilejskiej – Dar Umiejętności – Oto Ja, zaufaj Mi!
VI 2018
 – Ukrzyżowanie – Dar Męstwa – Oto ja, wspieraj mnie!

Zeszyt 3

IX 2018 – „Oto ja, kim jestem?”
Spotkania mają za zadanie wskazać, iż czas młodości jest szansą na zaprojektowanie swojego życia, tak aby, było piękną i wartościową historią. Jest okresem odkrywania swoich pragnień, ale także towarzyszących im lęków oraz oporów (Orędzie na XXXIII ŚDM). Jest czasem na odkrycie odpowiedzialności za siebie oraz zdobycia odwagi na długofalowe podejście do własnego życia. Dzisiaj pilnym zadaniem jest udzielenie młodym pomocy w znalezieniu równowagi pomiędzy uzasadnionym inwestowaniem w siebie, a darem z siebie dla innych.

X 2018 – „Oto ja, z kim jestem?”
Spotkania mają służyć zwróceniu uwagi na to, że koniecznością dla człowieka jest tworzenie relacji z innymi. Są relacje pierwotne np. rodzinne, jak i te, które wynikają z wyboru. Oczywiście najważniejsza do wybrania jest relacja z Bogiem, czyli wiara. Odwołania do ewangelii o spotkaniu z bogatym młodzieńcem mają wskazać, że Bóg jest otwarty na relację z człowiekiem. On jej pragnie.

XI 2018 – „ Oto ja, dokąd idę?”
Spotkania mają wskazać, że wiara polega na byciu razem „na dobre i na złe”. Bóg przez wiarę jest towarzyszem drogi oraz jej celem. Oczywiście bycie razem nie jest nieokreślone i dowolne. Ma swój konkretny kształt – opisuje go Chrystus w rozmowie z młodzieńcem. W dojrzałym dialogu z Bogiem musi pojawić się pytanie o plan Boga na życie człowieka. Bez niego wiara zamienia się w negocjowanie i zawieranie kontraktów z Bogiem i nie osiąga swojej dojrzałości. Kto chce zasmakować głębokiej przyjaźni z Chrystusem musi nauczyć się przynależności do Niego w całości, we wszystkich życiowych przestrzeniach.

Pomocne materiały

Wrzesień 2018

Westerplatte młodych

Westerplatte młodych jest młodzieżowym magazynem realizowanym przez TV TRWAM. Gościem poniżej wymienionych programów była młodzież z KSM i Krajowego Biura Organizacyjnego ŚDM, a tematem przewodnim program „Oto ja!”

22.12.2017

Materiały wideo wprowadzające w program „Oto ja!”

Zachęcamy do obejrzenia 40 nagrań, które dla Ciebie przygotowaliśmy:

Naszymi gośćmi byli:

 • Ks. Bp Marek Solarczyk
 • Dorota Abdelmoula
 • o. Józef Gwóźdź SVD
 • Ks. Bp. Wiesław Lechowicz
 • Ks. Bp. Leszek Leszkiewicz
 • Ks. Abp. Grzegorz Ryś
 • Ks. Bp. Mirosław Milewski
 • Ks. Bp. Łukasz Buzun OSPPE
 • Abp. Wojciech Polak
 • Ks. Bp. Andrzej Przybylski
 • Ks. Bp. Wojciech Osial

Strona używa plików cookie. Korzystanie ze strony oznacza zgodę na zapisywanie plików cookie na urządzeniu (dysku) użytkownika w zależności od konfiguracji przeglądarki Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close