Masz wiadomość, czyli nowe materiały formacyjne dla młodych przygotowane na lata 2019-2022. Przewodnikami w tych trzech latach przygotowań będą bohaterowie biblijnych fragmentów, które zostały przez Ojca Świętego wyznaczone, jako hasła kolejnych Światowych Dni Młodzieży.

Krótko o programie…

Do kogo projekt jest skierowany?

Formy nowego programu są dostosowane tak, by były komunikatywne dla ‘młodych dorosłych’. W pierwszych zeszytach, w których omawiamy Dary Ducha Świętego ma być to program katechizujący, zakładający istnienie pewnych podstaw życia religijnego i duchowego u jego odbiorców, którzy pragną pogłębić swoją wiedzę religijną, a przede wszystkim osobistą relację z Chrystusem. Uwzględniając rzeczywistość polskiego duszpasterstwa, postanowiliśmy zawrzeć w opracowywanym programie również materiały o charakterze ewangelizacyjnym, które mogłyby być istotną pomocą w pracy z nieco młodszą młodzieżą, a zwłaszcza z kandydatami do bierzmowania i grupami młodzieży świeżo po bierzmowaniu. Kolejne zeszyty są skierowane do wszystkich młodych i zakładają, że młodzi obecni w Kościele staną się tymi, którzy przyprowadzą do wspólnoty Kościoła swoich rówieśników.

Czas trwania programu

Materiały obejmują czas od grudnia 2017, aż do czerwca 2019. Ze względu na charakter pracy duszpasterskiej w Polsce, treści kierowane do liderów grup młodzieżowych ukazują się w cyklach roku szkolnego, czyli z wyłączeniem lipca i sierpnia. Materiały do pracy indywidualnej, oraz dodatkowe materiały do wykorzystania w czasie rekolekcji, czy pielgrzymek wakacyjnych, zostaną przygotowane także na czas letniego wypoczynku.

Formy programu

Program zakłada istnienie różnych przestrzeni, które mają pomagać w jego realizowaniu. Nie trzeba realizować wszystkich jego części w całości – ważne, by każdy, a więc i młody, i lider grupy, i duszpasterz, mógł znaleźć w nim coś odpowiedniego dla siebie.

1. Materiały opracowane dla liderów i duszpasterzy grup młodzieżowych wydawane w postaci zeszytów, ukazujących się co 3-4 miesiące.
2. Wzrastanie – gazeta skierowana do młodych. Artykuły skorelowane z tematami zeszytów dla liderów.
3. ‘zdrapki’ – dołączane do Wzrastania proponują na każdy miesiąc podjęcie 4. wyzwań
4. Duchowy dziennik – zeszyty będące szczególną formą kalendarza, przeznaczone do pracy indywidualnej, ukazujące się co miesiąc (rozprowadzane w pakietach na 3 miesiące). Chcemy, by stawały się one odpowiedzią każdego młodego na apel Papieża: „Pod koniec każdego dnia możemy zatrzymać się na kilka minut, aby sobie przypomnieć chwile dobre, wyzwania, to, co się udało i to, co się nie udało. W ten sposób przed Bogiem i samymi sobą możemy wyrazić uczucia wdzięczności, skruchy i zawierzenia, a jeśli zechcecie, to także zapisując to w zeszycie, prowadząc swego rodzaju duchowy dziennik. Oznacza to modlitwę w życiu, poprzez swe życie i dotyczącą życia. Z pewnością przyczyni się to do lepszego postrzegania wielkich rzeczy, jakie Pan czyni dla każdego z was.” (Orędzie na XXXII Światowy Dzień Młodzieży).
5. Materiały dostępne na portalu Synod2018.pl oraz w mediach społecznościowych  Uzupełnienie, ale nie powielanie tematów omawianych w całości programu; Przede wszystkim multimedialne uzupełnienie treści omawianych w pozostałych formach.
6. Aplikacja ŚDM News – aplikacja dostępna na urządzenia z systemem Android oraz iOS jest wsparciem dla wszystkich aktywności proponowanych w pozostałych materiałach; Służy m.in. wysyłaniu przypomnień o zadaniach, tekstach rozważań itp.

Materiały obejmują czas od grudnia 2017, aż do czerwca 2019. Ze względu na charakter pracy duszpasterskiej w Polsce, treści kierowane do liderów grup młodzieżowych ukazują się w cyklach roku szkolnego, czyli z wyłączeniem lipca i sierpnia. Materiały do pracy indywidualnej, oraz dodatkowe materiały do wykorzystania w czasie rekolekcji, czy pielgrzymek wakacyjnych, zostaną przygotowane także na czas letniego wypoczynku.

 

Strona używa plików cookie. Korzystanie ze strony oznacza zgodę na zapisywanie plików cookie na urządzeniu (dysku) użytkownika w zależności od konfiguracji przeglądarki Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close