AktualnościLizbona 2023

Konkurs na logo ŚDM Lizbona 2022

3.81Kviews

Komitet Organizacyjny ŚDM Lizbona 2022 ogłosił konkurs na logo wydarzenia. Szczegóły znajdują się poniżej:

 

Konkurs na projekt logo na

XXXVII ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻYLIZBONA 2022

I. ŚDM LIZBONA 2022

„Maryja wstała i poszła z pośpiechem” (Łk 1,39)

„Maryja wstała i poszła z pośpiechem” (Łk 1,39) to temat wybrany przez papieża Franciszka na Światowe Dni Młodzieży, które odbędą się w Portugalii, w Lizbonie, w 2022 roku.

W nawiązaniu do ostatnich Światowych Dni Młodzieży (2019, Panama), których temat brzmiał: „Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego” (Łk 1,38), podkreśla sięteraz figurę Maryję, która po tym, jak powiedziała „tak”, aby wypełnić wezwanie Pana i głosić Ewangelię, wstaje i idzie z Jezusem, poczętym w swym łonie, aby służyć swojej kuzynce Elżbiecie.

Tematy zaproponowane na następne trzy lata drogi przygotowań do ŚDM to „Młodzieńcze, tobie mówię wstań!” (Łk 7,14) na 2020 r., „Wstań! Ustanawiam cię świadkiem tego, co zobaczyłeś” (Dz 26,16) na 2021 r. oraz „Maryja wstała i poszła z pośpiechem” (Łk 1,39) na2022 r. Ta duchowa droga jest zaproszeniem młodych ludzi do powstania, przebudzenia się do życia i odnowienia „wewnętrznego wigoru, marzeń, entuzjazmu, nadziei i wspaniałomyślności” (Christus vivit, 20).

Ojciec Święty wyraził również pragnienie, aby przygotowania do ŚDM w Lizbonie odbywały się w harmonii z wiarą i rozeznawaniem powołania oraz zgodnie z ideą Synodu Młodych i Posynodalnej Adhortacji Apostolskiej – Christus vivit.

Życząc, aby ŚDM w 2022 roku były przede wszystkim czasem EWANGELIZACJI, który będzie okazją do zobaczenia i pokazania żywego Jezus Chrystusa, Papież wzywa młodych, aby tak jak Maryja i wraz z nią, nie ignorowali głosu Boga, lecz wstali i podążali ścieżką, którą Pan przygotowuje dla każdego z osobna, przekazując każdego dnia Jego radość i miłość (por. Przemówienie papieża Franciszka do uczestników Międzynarodowego Forum Młodzieży, 22 czerwca 2019 r.).

II . CELE ŚWIATOWYCH DNI MŁODZIEŻY

Zapewnienie każdemu młodemu człowiekowi wyjątkowej okazji do osobistego i żywego spotkania z Jezusem Chrystusem;

Zagwarantowanie młodzieży z całego świata szansy spotkania i dzielenia się życiem i wiarą;

Dzielenie się doświadczeniem bycia Kościołem;

Spotkanie Papieża z młodzieżą, aby utwierdzić ją w wierze i na drodze do świętości;

Zapewnienie młodym ludziom ponownego odkrycia ich powołania chrzcielnego, dzięki któremu stali się ewangelizatorami i misjonarzami współczesnego świata;

Odkrycie na nowo Sakramentu Pokuty i Pojednania oraz centralnego miejsca Eucharystii;

Wywołanie silnego impulsu dla Duszpasterstwa Młodzieży;
Bycie nowym impulsem wiary, nadziei i miłości dla całego Kościoła w Portugalii.

III. CELE KONKURSU

Zaprojektowanie grafiki i aplikacji oficjalnego logo Światowych Dni Młodzieży 2022 wraz z podręcznikiem identyfikacji wizualnej.

IV. UCZESTNICY

Uczestnikiem konkursu musi być osoba pełnoletnia.

Konkurs jest adresowany do profesjonalnych grafików oraz studentów projektowania graficznego w szkołach publicznych lub prywatnych.

V. WYMAGANIA

Logo powinno zawierać nazwę: JMJ Lisboa 2022 (może mieć angielską lub inną wersję językową: WYD, ŚDM…)

Inspiracją loga powinno być motto ŚDM 2022: „Maryja wstała i poszła z pośpiechem”, ich cele oraz kultura portugalska. (Może odnosić się także do wezwania Matki Boskiej Nawiedzenia jak również patronki Miłosierdzia, co jest bardzo specyficznym doświadczeniem portugalskim).

Koncepcja powinna odzwierciedlać chrześcijańską tożsamość wydarzenia oraz kraju goszczącego (Portugalii), adaptując tradycyjne portugalskie symbole i ich znaczenie, np.: żeglarze i odkrywcy (strefa armilarna), odkrycia, ewangelizacja, 5 Ran Jezusa (pięć tarcz na fladze portugalskiej).

Praca powinna zawierać krzyż lub wyraźne odniesienie do krzyża oraz elementmaryjny, zgodnie z mottem wydarzenia.

Zainteresowani powinni przestrzegać następujących terminów:

 • 25 października 2019 r. – ogłoszenie konkursu
 • 4 listopada 2019 r. – termin nadsyłania zgłoszeń. Należy przesłać imię i nazwisko,wiek, numer dokumentu tożsamości, e-mail oraz numer telefonu na adres: logo@jmjlisboa2022.org
 • 29 listopada 2019 r. – termin nadsyłania prac
 • 27 grudnia 2019 r. – ogłoszenie wyników. Zwycięzca zostanie powiadomiony telefonicznie przez przedstawiciela LKO (Lokalnego Komitetu Organizacyjnego). NADSYŁANIE PRAC
 • Propozycję logo należy przesłać w formacie JPEG na płycie CD,w zapieczętowanej kopercie.
 • Koperta powinna zawierać stronę wyjaśniającą koncepcję logo, jego grafikę, zastosowania, objaśnienie kolorów, jego związek z tematem, wydarzeniem i krajem goszczącym (Portugalią).
 • Należy dołączyć również formularz z następującymi danymi uczestnika: imię i nazwisko, wiek, adres zamieszkania, e-mail, numer telefonu oraz kopię dokumentu tożsamości.
 • Przesyłka powinna być skierowana do COL – JMJ 2022.
 • Na kopercie należy podać temat: “Concurso para o deseho do Logo da Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2022”.
 • Przesyłka powinna być dostarczona do „Patriarcado de Lisboa, Mosteiro S. Vicente de Fora, Campo de Santa Clara, 1100-472 Lisboa, Portugal” lub wysłana listem poleconym w zapieczętowanej kopercie skierowanej do COL – JMJ 2022 na powyższy adres.OCENA KOŃCOWA
 • Przesłane loga zostaną poddane wstępnej selekcji, której dokona Komisja Oceniająca, złożona z przedstawicieli Lokalnego Komitetu Organizacyjnego oraz ekspertów w dziedzinie grafiki i projektowania.

 

Logo powinno być kolorowe, ale proste (należy wziąć pod uwagę kolory Portugalii:zielony i czerwony), ponieważ będzie używane na poziomie krajowym i międzynarodowym w różnych mediach, takich jak Internet, media społecznościowe, bilbordy, prasa, telewizja, plakaty oraz na materiałach promocyjnych, takich jak m.in. odznaki, artykuły papiernicze, przypinki, prezenty. Z tego powodu logo musi być przystosowane do wszystkich tych formatów.

Zwycięzca jest zobowiązany do dostarczenia podręcznika identyfikacji wizualnej.

Zakwalifikowane prace zostaną wysłane do Dykasterii ds. Świeckich, Rodziny i Życia, w Rzymie, która wybierze zwycięskie logo.

Zwycięzca konkursu otrzyma potwierdzenie od Patriarchatu Lizbońskiego oraz Dykasterii ds. Świeckich, Rodziny i Życia.

INFORMACJE DODATKOWE

Uczestnicy muszą podpisać oświadczenie, w którym zapewniają, że logo jest oryginalne, ich autorstwa, nie jest skopiowane lub podobne do jakiegokolwiek już istniejącego.

W przypadku plagiatu lub innego rodzaju nadużycia praw własności intelektualnej zwycięzca ponosi odpowiedzialność karną z wyraźnym wyłączeniem Patriarchatu Lizbońskiego.

Zwycięzca konkursu zaakceptuje, na piśmie i zgodnie z normą prawną, przyznanie bez ograniczeń czasowych lub terytorialnych oraz bez jakichkolwiek roszczeń ekonomicznych lub finansowych wszystkich praw majątkowych do logo,zachowując jedynie jego autorskie prawa osobiste, które będą należycie respektowane.

Patriarchat Lizboński będzie właścicielem wszystkich praw własności przemysłowej i intelektualnej, które mogą odnosić się do tej prezentacji graficznej i jej wykorzystania, zyskując prawo do zarejestrowania loga jako swojej własności bez żadnych zastrzeżeń ze strony autora co do tego prawa. Patriarchat Lizboński zostanie również właścicielem praw autorskich majątkowych (copyright) do projektu graficznego z prawem do używania go na dowolnym nośniku fizycznym, na którym praca może zostać utrwalona, jak również we wszelkich istniejących mediach i na platformach technologicznych, włączając sieci społecznościowe.

Patriarchat Lizboński zastrzega sobie prawo do zwrócenia się z prośbą do zwycięzcy o wprowadzenie zmian w projekcie loga, aby jak najbardziej spełniało kryteria i/lub sugestie Komisji Oceniającej. Zwycięzca zobowiązuje się do zaakceptowania tych zmian bez zastrzeżeń i aktywnego udziału w ich realizacji.

Udział w konkursie oznacza akceptację wszystkich powyższych założeń i warunków. Uczestnicy zgadzają się, że decyzje w sprawie konkursu są niepodważalne, jednoznacznie rezygnując z prawa do ich zanegowania lub sprzeciwu wobec nich, a także wszelkich roszczeń lub wniosków. Wszystko, co nie jest przewidziane w tym regulaminie zostanie rozwiązane według uznania przez Lokalny Komitet Organizacyjny.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Patriarchat Lizboński gwarantuje ochronę danych osobowych uczestników zgodnie z warunkami prawnymi obowiązującymi w Portugalii

Zostaw komentarz

KBO ŚDM
Krajowe Biuro Organizacyjne Światowych Dni Młodzieży to kościelna jednostka organizacyjna powołana przez Konferencję Episkopatu Polski, której zasadniczym celem jest koordynacja przygotowań, zgłoszeń i uczestnictwa polskich grup w światowych spotkaniach młodzieży.

Wspomóż działalność Krajowego Biura Organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży:

Strona używa plików cookie. Korzystanie ze strony oznacza zgodę na zapisywanie plików cookie na urządzeniu (dysku) użytkownika w zależności od konfiguracji przeglądarki Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close