Lizbona 2023Wiadomości ŚDM Polska

Bp Marek Solarczyk mianowany Biskupem Radomskim

1.08Kviews

W dniu dzisiejszym Nuncjatura Apostolska w Polsce poinformowała, że Ojciec Święty Franciszek przyjął rezygnację Biskupa Radomskiego Henryka Tomasika (ze względu na wiek) oraz mianował nowym Biskupem Radomskim bpa Marka Solarczyka.

Biskup Henryk przez wiele lat był przewodniczącym Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży KEP. Po Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie nowym Przewodniczącym został wybrany bp Marek Solarczyk.

 

 

Ksiądz Biskup Marek Solarczyk urodził się 13 kwietnia 1967 roku w Wołominie, w rodzinie
Henryka i Marianny Solarczyk z domu Kruk. Dzieciństwo spędził w domu rodzinnym
w Duczkach k. Wołomina (par. MB Nieustającej Pomocy). W latach 1973–1981 uczęszczał
do Szkoły Podstawowej w Duczkach, a następnie do Technikum Samochodowego im.
Czesława Orłowskiego w Warszawie. Szkołę średnią ukończył w 1986 roku egzaminem
dojrzałości oraz egzaminem z przygotowania zawodowego uzyskując tytuł technika.
W tym samym (1986) roku wstąpił do Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego
w Warszawie, przygotowującego kandydatów do kapłaństwa w Archidiecezji Warszawskiej.
Studia zakończył obroną pracy magisterskiej napisanej na Papieskim Wydziale Teologicznym
w Warszawie. Pod koniec formacji seminaryjnej, wskutek reorganizacji struktur Kościoła
w Polsce, został inkardynowany do Diecezji Warszawsko-Praskiej. Należy do pierwszego
rocznika kapłanów, który 28 maja 1992 roku przyjął święcenia w katedrze św. Floriana.
Po otrzymaniu święceń kapłańskich, decyzją władz diecezjalnych w czerwcu 1992 roku został
skierowany do pracy duszpasterskiej jako wikariusz w parafii Św. Feliksa z Kantalicjo
w Warszawie-Marysinie Wawerskim. W czerwcu 1993 roku został przeniesiony na wikariat
w parafii katedralnej. Funkcję tę pełnił do 2003 roku. Przez kolejne dwa lata pracował w tej
parafii jako rezydent. 22 czerwca 2005 roku został mianowany wicerektorem Wyższego
Seminarium Duchownego Diecezji Warszawsko-Praskiej w Warszawie–Tarchominie. 26
czerwca 2009 został mianowany proboszczem parafii katedralnej pod wezwaniem św.
Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika.

Pracę naukową prowadził równolegle z pracą duszpasterską. W maju 1999 roku obronił
doktorat na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie. Jest autorem ponad 20
artykułów naukowych, współautorem kilku opracowań o tematyce społeczno-historycznej
i autorem książki o duchownych w parlamencie II Rzeczpospolitej.
Od ponad 27 lat jako wikariusz, wicerektor seminarium, proboszcz parafii katedralnej i
biskup pomocniczy nieprzerwanie był nauczycielem religii w VIII Liceum im. Króla
Władysława IV w Warszawie. Z polecenia władz diecezjalnych pełnił funkcję rzecznika
prasowego kurii Biskupiej i korespondenta Katolickiej Agencji Informacyjnej w latach 1993-
1996. W październiku 1996 został mianowany ceremoniarzem katedralnym. Funkcję tę,
z blisko roczną przerwą na przełomie 2005/2006 roku, pełnił do czasu nominacji biskupiej.
Przygotowywał i odpowiadał za liturgię podczas wielu uroczystości kościelnych
o charakterze diecezjalnym i ogólnowarszawskim. Wśród nich była Liturgia Słowa, której
w czerwcu 1999 roku przed katedrą św. Floriana przewodniczył św. Jan Paweł II. Podczas
prac I Synodu Diecezjalnego przewodniczył Komisji Liturgicznej.

Prowadził wykłady z historii Kościoła w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji
Warszawsko-Praskiej i w Prymasowskim Instytucie Życia Wewnętrznego. Współpracował
w zakresie dydaktycznym i badawczym z Wyższą Szkołą Humanistyczną w Pułtusku,
Wydziałem Dziennikarstwa i Nauk Politycznych oraz Ośrodkiem Studiów Wschodnich na
Uniwersytecie Warszawskim, z Archiwum Miasta Stołecznego Warszawy, Komisją Badania
Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu i innymi instytucjami odpowiadającymi za
pielęgnowanie dziedzictwa przeszłości. Od 1999 roku jest członkiem Warszawskiego
Towarzystwa Teologicznego. Organizował i prowadził spotkania, wykłady i odczyty
dotyczące historii Kościoła i warszawskiej Pragi.

Uczestniczył w pracach wielu struktur: odpowiadał za zorganizowanie Diecezjalnego
Archiwum Akt Starych, od stycznia 2007 roku pełni funkcję wiceprzewodniczącego Komisji
Historycznej Metropolii Warszawskiej do zbadania zasobów archiwalnych Instytutu Pamięci
Narodowej dotyczącej osób duchownych, był członkiem diecezjalnej Komisji ds. Sztuki
i Budownictwa Kościelnego, Komisji ds. Studiów oraz przewodniczącym Zespołu ds.
Duszpasterstwa Ogólnego. Od grudnia 2006 roku był kanonikiem honorowym Kapituły
Katedralnej Warszawsko-Praskiej, a obecnie, jako biskup pomocniczy pełnił funkcję
prepozyta kapituły katedralnej.

Święcenia biskupie przyjął dnia 19 listopada 2011 (w wigilię uroczystości Chrystusa Króla)
podczas uroczystej Mszy Św. sprawowanej w Katedrze Warszawsko-Praskiej.
W strukturach Konferencji Episkopatu Polski pełni następujące funkcje: przewodniczący
Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży i delegat KEP ds. Katolickiego Stowarzyszenia
Młodzieży, delegat KEP ds. Powołań i przewodniczący Krajowej Rady Duszpasterstwa
Powołań, członek Komisji Duchowieństwa, członek Komisji Wychowania Katolickiego,
członek Zespołu ds. Dialogu ze Wspólnotą Kościelną Ewangelicko Augsburską, członek
Zespołu ds. Kontaktów z Polską Radą Ekumeniczną, przewodniczący Rady Nadzorczej
Fundacji „Opoka”. W latach 2013-2016 był Krajowym Asystentem Akcji Katolickiej w
Polsce, a w latach 2014-2018 delegatem KEP ds. działalności w Polsce „Pomoc Kościołowi w
potrzebie”.

W lipcu 2014 roku był organizatorem Europejskiego Spotkania Powołaniowego w
Warszawie, a w październiku 2016 roku uczestniczył w Konferencji Duszpasterstwa
Powołaniowego w Rzymie. W październiku 2018 roku był ojcem synodalnym podczas XV
Synodu Biskupów w Rzymie („Młodzież – wiara i rozeznawanie powołania”), a w styczniu
2019 roku wspierał prace Krajowego Biura Organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży
podczas Światowych Dni Młodzieży w Panamie.

 

 

Zostaw komentarz

Wspomóż działalność Krajowego Biura Organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży:

Strona używa plików cookie. Korzystanie ze strony oznacza zgodę na zapisywanie plików cookie na urządzeniu (dysku) użytkownika w zależności od konfiguracji przeglądarki Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close